Appelsager

Skal du appellere en afgørelse kan det juridiske system i de forskellige motorsportsunioner være svært at overskue.

Vi rådgiver gerne om reglerne, ligesom vi kan bistå dig med den skriftlige forberedelse af sagen. Vi kan også assistere dig som kvalificeret juridisk bisidder i en evt. appelsag.