Promotoraftaler

En promotoraftale er en aftale mellem den pågældende union, som aktiviteten hører ind under, og en Promotor, hvorefter unionen på nogle bestemte vilkår giver Promotoren ret til at afholde motorsportsarrangementer på nogle nærmere aftalte vilkår, typisk en bestemt løbsklasse/serie/cup.

I aftalen reguleres blandt andre ting hvilke reglementer der skal gælde for klassen, hvem der har rettighederne til at markedsføre klassen, hvor mange løb der som minimum skal afvikles pr. år i klassen, og på hvilke baner, løbene skal foregå.

Endvidere indeholder en promotoraftale bestemmelser om vederlag til unionen, varighed af aftalen, misligholdelsesbestemmelser etc.

Formålet med en promotoraftale er at give en lokal klub eller en baneejer/forpagter ret til at introducere, markedsføre og afvikle en bestemt løbsklasse med de deraf affødte indtægter m.v.