ELF Whitebook – Brochure om køb af fast ejendom i Europa

January 01, 2011

Som medlem af den europæiske sammenslutning af kommercielle advokatfirmaer, European Law Firm (ELF), har LEXSOS Advokater deltaget i udarbejdelsen af en omfattende brochure vedrørende køb af fast ejendom i Europa. Advokatfirmaer fra 28 lande har deltaget i arbejdet med de nationale regler vedrørende køb af fast ejendom, og brochuren indeholder således en omfattende gennemgang af de forskellige nationale regler på området.

Formålet med brochuren er primært at give en udvidet introduktion til køb af fast ejendom på tværs af de europæiske landegrænser. Det er så vidt vides første gang, at en så komplet oversigt over de forskellige nationale regler vedrørende køb af fast ejendom foreligger i samlet form. Brochuren kan ikke i sig selv erstatte egentlig juridisk rådgivning, men giver et omfattende overblik over mulighederne for køb i et andet europæisk land.

Brochuren behandler blandt andet følgende områder af køb af fast ejendom:

– Forskellige rettighedstyper over fast ejendom, herunder fuldt ejerskab og lejeforhold

– Krav til ejerskab, herunder krav til statsborgerskab eller opholdstilladelse

– Registrering af rettigheder og søgning i nationale registre

– Overdragelse af rettigheder og overtagelse af indestående gæld

– Omkostninger ved køb, herunder salærer samt diverse afgifter og gebyrer

– Krav til juridisk bistand samt andre lignende spørgsmål, der kan have betydning ved køb af fast ejendom.
Såfremt De ønsker at se den samlede brochure udarbejdet af ELF kan Real-Estate-Brochure (åbner i nyt vindue).

LEXSOS Advokater yder rådgivning vedrørende alle aspekter af handel med fast ejendom i såvel Danmark som resten af Europa. Kontakt LEXSOS advokater for at høre nærmere om dine muligheder eller for en gennemgang af en eventuel forestående handel.